การทำฟันเด็ก

 

            


ผู้ปกครองควรสร้างความคุ้นชินกับการทำฟันให้เด็ก ตั้งแต่เด็กเริ่มมีฟันขึ้น หรืออย่างน้อยเมื่อเด็กมีฟันน้ำนมขึ้นครบเมื่อประมาณ 2 ขวบถึง 2 ขวบครึ่ง ถึงแม้จะยังไม่มีฟันผุ ก็ควรพามาพบทันตแพทย์เพื่อให้เด็กคุ้นเคยกับห้องทันตแพทย์และอุปกรณ์ทำฟัน การทำฟันเด็กครั้งแรกๆ จะเป็นการทำฟันอย่างง่ายๆ เช่น การขัดฟัน เคลือบหลุมร่องฟันซี่ที่ยังไม่ผุ เคลือบฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุ ทันตแพทย์จะมีเทคนิคในการสื่อสารพูดคุยให้เด็กรู้สึกสนุก และในการทำฟันครั้งแรกจะไม่ทำให้เด็กเจ็บหรือกลัวเลย เด็กจะได้เรียนรู้ว่าการทำฟันไม่น่ากลัว และให้ความร่วมมือในครั้งต่อๆ ไป แต่เมื่อมีฟันผุแล้วผู้ปกครองควรรีบพามาพบทันตแพทย์ เพราะฟันที่ผุน้อยๆ จะรักษาง่ายกว่าและใช้เวลาไม่นาน อย่างไรก็ดี การมาพบทันตแพทย์ครั้งแรกนั้น ผู้ปกครองไม่ควรคาดหวังว่าจะได้รับการรักษาทันที เพราะถ้าเด็กมีความกลัว แพทย์จะต้องพูดคุยแนะนำเครื่องมือและวิธีการรักษาด้วยภาษาง่ายๆ ให้เด็กเข้าใจ โดยอาจลองใช้เครื่องมือกับฟันซี่อื่นๆ ก่อน เช่น เขี่ยฟัน หรือขัดฟัน เพื่อเตรียมเด็กสำหรับมารักษาคราวหน้า และผู้ปกครองควรอยู่กับเด็กตลอดเวลาในการทำฟันครั้งแรก ในรายที่มาพบแพทย์เมื่อเด็กมีอาการมากแล้ว เช่น ปวดฟัน ทานข้าวไม่ได้ หรือแก้มบวมแล้ว การรักษาจะยุ่งยากมาก โดยเฉพาะในกรณีที่จำต้องมีการรักษาในทันที เพื่อป้องกันไม่ให้ลุกลามและเป็นมากขึ้น เด็กมักไม่ให้ความร่วมมือ ถ้าจำเป็นแพทย์อาจต้องบังคับ และขอความยินยอมจากผู้ปกครอง หากเด็กดิ้นมากบางทีแพทย์อาจต้องใช้ผ้าห่อตัวเด็ก เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากการที่เด็กดิ้น ดังนั้นการพาเด็กมาพบทันตแพทย์ตั้งแต่ยังไม่มีปัญหาช่องปากจะทำให้เด็กมีทัศนคติที่ดีต่อการทำฟัน และจะเข้าใจและให้ความร่วมมือในการรักษาง่ายขึ้น